Laatste nieuws

9-09-2015

Nieuwe stimuleringsregeling voor verduurzaming sportaccommodaties

Lees meer

1-05-2015

Nederland nalatig met energiebesparing gebouwen

Lees meer

19-02-2015

Zo werkt de CO2-Prestatieladder

Lees meer

8-09-2014

Energielabel voor nieuwe utiliteitsgebouwen

Lees meer

31-07-2014

Trend: doe-het-zelven met energie

Lees meer

Weersverwachting
Den Haag
Partners

Trend: doe-het-zelven met energie

Het aantal lokale initiatieven om zelf duurzame energie op te wekken stijgt snel. Vrijwel iedere week start een groep burgers, bedrijven, woningcorporaties, scholen en zelfs sportclubs hun eigen energieproductie. Dat blijkt uit een inventarisatie die 'HIER opgewekt', een kennisplatform voor deze doe-het-zelvers op de groene energiemarkt, donderdag presenteert. Maar de initiatieven kampen met het probleem dat ze onder de huidige energiewet veel belasting over de eigen groene energie moeten betalen.

Inmiddels zijn er minstens 280 duurzame lokale initiatieven, meldt 'HIER opgewekt'. Dit is een voorzichtige schatting. "Waarschijnlijk zijn het er een paar honderd meer", zegt projectmanager Katrien Prins. "Vaak begint het met een groepje buurtbewoners die samen hun huizen gaan isoleren en zonnepanelen aanschaffen. Hieruit ontstaan verenigingen die collectief groene energie inkopen en opwekken. Er zijn er die uitgroeien tot plaatselijke energiebedrijven zoals TexelEnergie, Thermo Bello in Culemborg en Grunneger Power."

Energiebedrijven steeds groter
Belangrijke motivatie om duurzame energie op te wekken is dat de initiatiefnemers zelf actie willen ondernemen tegen klimaatverandering en zich niet meer thuisvoelen bij de bestaande grote energiebedrijven, stelt Frank Boon, student duurzame ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Hij studeert binnenkort af op onderzoek naar de energie doe-het-zelvers. "Idealisme en frustraties over energiebedrijven die sinds de privatisering steeds groter zijn geworden spelen daarbij een rol." Nu de energienota almaar stijgt, zien mensen volgens hem hun geld liever niet in de zakken van managers van grote energiebedrijven verdwijnen. Ook het feit dat deze bedrijven groene energie uit het buitenland halen valt niet in goede aarde.

Roep om groene energie

Hoewel de initiatieven nog geen enorme hoeveelheden duurzame energie opwekken, zijn ze voor de overgang van fossiele naar groene energie van groot belang, denkt Bart Jan Krouwel, voorzitter van e-Decentraal, een organisatie die namens de bij haar aangesloten lokale initiatieven lobbyt bij de overheid. "De drang bij de burger om meer zeggenschap over energie te krijgen zal eerder toe- dan afnemen. Als de roep van onderaf om groene energie steeds groter wordt, zullen ook grote concerns meer in beweging komen."

Energiebelasting

Veel lokale initiatieven ervaren de huidige Energiewet echter als een belemmering voor hun groei. Een vereniging van buurtbewoners die samen besluit om bijvoorbeeld op het dak van een naburig volkstuincomplex zonnepanelen neer te leggen, moet in vergelijking met grote energiebedrijven namelijk relatief veel energiebelasting over de door hen opgewekte duurzame stroom betalen. De overheid aarzelt om de Energiewet te versoepelen. Boon: "Ze ontvangt vijf tot zes miljard euro aan energiebelasting. Dat schrapt de regering liever niet uit de begroting."

"Uiteindelijk frustreert de overheid daarmee de ontwikkeling van de economie", denkt Krouwel. "Deze initiatieven kunnen de werkgelegenheid stimuleren. Bovendien ontlasten zij het bestaande energienetwerk." e-Decentraal pleit dan ook voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse. "Wij hebben al aangeboden om daar de helft van te betalen, maar we hebben nog niets van minister Verhagen gehoord."

Bron.